Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Η ΠΕΝΤΑΛΦΑ, Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΑ
διάλεξη του Σαμαέλ Αούν Βεόρ


Εάν αναλύουμε σε βάθος την Πεντάλφα, μπορούμε να δούμε στην ανώτερη γωνία ένα ΤΕΣΣΕΡΑ. Αυτό είναι το σύμβολο του Θεϊκού Πνεύματος όλων των δημιουργη­μάτων που έρχονται στον κόσμο, το σύμβολο του Αιώ­νιου Ζώντος Θεού.

Κάτω από αυτό το ΤΕΣΣΕΡΑ, θα δείτε κάποια μάτια, πάντοτε ανοικτά. Είναι ακριβώς τα μάτια της Θεότητας, του Θεού. Μπρος από αυτό το σύμβολο του Δία με τα μάτια του Πνεύματος πάντοτε ανοικτά, τρέμουν οι στρατιές των Αγγέλων και των Δαιμόνων. Τέτοιο σύμβολο κάνει να τρέπονται σε φυγή (τρομοκρα­τημένοι) οι σκοτεινοί.

Ανοίγεται η Πεντάλφα με τους βραχίονες της σε σχήμα εξαίσιο, όπως όταν ένας άνθρωπος στέκεται όρθιος με τα πόδια και τα χέρια του ανοικτά. Αλλά εάν εξετάσουμε επιμελώς αυτά τα ανοικτά χέρια της Πεντάλφα, θα δούμε σ' αυτά το σημείο του Άρη, του πλανήτη του πολέμου και ήδη ξέρουμε ότι ο ΑΡΙΑΝΟΣ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ είναι τρομερός. Στις σφαίρες του Άρη, όχι τις ανώτερες αλλά τις κατώτερες, συναντάμε φοβερούς Μαύρους Μάγους που τρέμουν μπροστά απ' αυτό το τρομερό σημείο της Πεντάλφα.

Προφανώς, τέτοιο Αριανό σημείο τοποθετημένο στους βραχίονες του Αστεριού των πέντε αιχμών (που είναι ο άνθρωπος), μας δίνει δύναμη. Όχι τη φυσική δύναμη που είναι μια δύναμη κατωτέρου τύπου' όχι, μας δίνει τη δύναμη του Πνεύματος, για να νικήσουμε τους κακούς.

Οι δύο κατώτερες γωνίες ανοικτές, που είναι τα δύο πόδια του καθενός από εμάς (όταν στεκόμαστε μ' αυτά ανοιγμένα), φέρουν την υπογραφή του Κρόνου και ήδη ξέρουμε αυτό που είναι η αρνητική άποψη της Σφαίρας του Κρόνου, αυτό που είναι η τρομερή Μαύρη Μαγεία. Προφανώς, οι σκοτεινοί το καταλαβαί­νουν, εάν είναι τοποθετημένο αυτό το σύμβολο στα πόδια (προς τα κάτω). Εάν ψηλά έχουμε το Δία, με τα μάτια του Πνεύματος πάντα ανοικτά, είναι προφα­νές ότι οι σκοτεινοί βλέποντας αυτό, τρομοκρατού­νται, δεν μπορούν να αντισταθούν, αποσύρονται...

Στη δεξιά πλευρά, με τοποθετημένη την εικόνα πρόσωπο με πρόσωπο, βλέπουμε τη Σελήνη και στα αριστερά βλέπουμε τον Ήλιο. Αλλά εάν βάλουμε την εικόνα όχι μπροστά μας αλλά στο πλάι μας, είναι βέβαιο ότι στα δεξιά θα είναι ο Ήλιος, έτσι δεν είναι; και στα αριστερά η Σελήνη.

Ο Ήλιος αναπαριστάνεται με έναν κύκλο με μία τελεία στο κέντρο. Αυτός ο ακτινοβόλος Ήλιος του Πνεύματος μας φωτίζει το δρόμο.

Στα αριστερά βρίσκεται η Σελήνη. Ο Ήλιος αντιπροσωπεύει τις ηλιακές δυνάμεις, τις θετικές δυνάμεις, τις αρσενικές. Η Σελήνη αντιπροσωπεύει τις αρνητικές δυνάμεις, τις θηλυκές.

Στο κέντρο παρουσιάζεται το "ΚΗΡΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΕΡΜΗ", κάτω από το σημείο (ακριβώς) του Ερμή. Αυτό το "Κηρύκειο του Ερμή" είναι πολύ σημαντικό και από πάνω πηγαίνει το σημείο του πλανήτη Ερμή.

Είναι προφανές πως ο Ερμής είναι ο "Αγγελιο­φόρος των Θεών", είναι ο πλανήτης που βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο, είναι ο "Υπουργός του Ήλιου". Χωρίς τον Ερμή δεν θα ήταν δυνατόν να φτάσουμε στην Εσώτερη Αυτοπραγμάτωση του Είναι.

Κάτω από τον Ερμή, ακριβώς, παρουσιάζεται το "Κηρύκειο" με τα φτερά του πνεύματος πάντοτε ανοιγμένα. Τέτοιο "Κηρύκειο" βρίσκεται στη Σπονδυ­λική Στήλη του ανθρώπου, μέσα στο Μυελό των σπονδύ­λων μας. Από αυτόν, από τα συμπαθητικά κορδόνια, γνωστά στην Ανατολή σαν "Ιδά" και "Πιγκαλά" ένα ζευγάρι κορδονιών τυλίγονται με τον τρόπο που το βλέπετε στο "Κηρύκειο του Ερμή". Απ' αυτό, από τα νευρικά κορδόνια, ανεβαίνει η δημιουργική ενέργεια μέχρι τον εγκέφαλο.

Τώρα θα επεκταθούμε, μετά από αυτήν την επιφα­νειακή εξήγηση, ακόμη περισσότερο...

Καλώς. Ορίστε λοιπόν σ' αυτή την Πεντάλφα, η Ράβδος των Πατριαρχών, το Ραβδί του Ααρών, το Καλάμι από Μπαμπού (των επτά κόμπων), το Σκήπτρο των Βασιλέων, η Ράβδος του Ιωσήφ (ανθισμένη), που είναι η Σπονδυλική Στήλη.

Προφανώς, από το κανάλι του μυελού της σπον­δυλικής στήλης είναι από όπου πρέπει ν' ανέβει η Ιερή Φωτιά μέχρι τον εγκέφαλο, για να περάσει από εκεί στον Ναό-Καρδιά.

Επίσης παρουσιάζεται στην Πεντάλφα το ΦΛΟΓΕΡΟ ΣΠΑΘΙ που δεν είναι άλλο από την Ιερή Φωτιά σε κάθε έναν από εμάς. Χωρίς το φλεγόμενο Σπαθί, δε θα γίνουμε αληθινά μαθητές. Όταν ένας Άγγελος χάνει το σπαθί του, αυτός ο Άγγελος έχει πέσει και επομέ­νως κατά-γκρεμίζεται προς τις ατομικές κολάσεις.

Παρουσιάζεται επίσης, στην Πεντάλφα, στο ανώτερο μέρος, το ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ, το Μπαστούνι και το Σπαθί. Αυτό το Δισκοπότηρο, αναμφίβολα αναπαρι­στά το ΓΙΟΝΙ (δηλαδή, τη ΜΗΤΡΑ), επίσης το Μπαστούνι αναπαριστά το ΦΑΛΛΟ, την αρσενική αρχή και το Σπα­θί την Ιερή Φωτιά.

Αναμφίβολα, πρέπει να μάθουμε να χειριζόμαστε το Μπαστούνι και το Σπαθί και πρέπει επίσης να εργαζόμαστε με το "Δοχείο του Ερμή", εάν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε το Μεγάλο Έργο.

Η λέξη "ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΝ" είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. "ΤΕΤΡΑ" είναι η τριάδα μέσα στη μονά­δα της ζωής. "ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΝ" είναι επακριβώς το τέσσερα, λοιπόν. Γιατί ο Πατήρ είναι ο αριθμός ένα, ο Υιός είναι το δύο, το Άγιο Πνεύμα είναι το τρία. Αλλά αυτοί οι τρεις απορρέουν από το ΑΙΝ ΣΟΦ, δηλα­δή, από το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ "που πάντοτε μας χαμο­γελούσε" και οι τρεις απορρέοντας από το ΑΙΝ ΣΟΦ, σχηματίζουν το τέσσερα: το ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΝ. Αυτή η λέξη, ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΝ είναι μαντρική.

Δεν υπάρχουν σχόλια: